Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2009
Szukaj

Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenia 2009

   

Nr zarządzenia

z dnia

w sprawie

1/2009

2009-01-02

określenia warunków wykorzystania i rozliczenia dotacji przedmiotowej udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu

2/2009

2009-01-02

określenia limitów kwot zamówień i umów sporządzanych przez jednostki organizacyjne gminy w imieniu Gminy

3/2009

2009-01-12

przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2009 rok.

4/2009

2009-01-14

wyznaczenia pracownika w Urzędzie Gminy w Lubaszu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

5/2009

2009-01-15

sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu

6/2009

2009-01-15

regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lubaszu

7/2009

2009-01-23

przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubasz

8/2009

2009-01-27

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ofertowych na sprzedaż i ścinkę drzew rosnących na terenach komunalnych Gminy Lubasz

9/2009

2009-01-28

powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10/2009

2009-01-29

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad jeziorem Dużym w Lubaszu"

11/2009

2009-01-29

przyjęcia "Planu reagowania kryzysowego Gminy Lubasz"

12/2009

2009-02-04

powołania Zespołu Konsultacyjnego i przyjęcia regulaminu jego pracy

13/2009

2009-02-10

przekazania środka trwałego

14/2009

2009-02-12

powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu

15/2009

2009-03-04

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na remonty, modernizację i przebudowę dróg na ternie Gminy Lubasz

16/2009

2009-03-05

powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Lubaszu

17/2009

2009-03-17

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

18/2009

2009-03-18

prognozy długu Gminy Lubasz

19/2009

2009-03-16

zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na rok 2009

20/2009

2009-03-30

ustalenia stawek opłat za usługi turystyczne w sezonie 2009 świadczone przez Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej

21/2009

2009-03-31

ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Lubasz

22/2009

2009-04-30

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 31.03.2009r.

23/2009

2009-05-06

powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu

24/2009

2009-05-07

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: budowę sali widowiskowo-sportowej w Lubaszu

25/2009

2009-05-13

powołania składów osobowych obwodowych Komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów i ustalenia wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku

26/2009

2009-05-13

powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży autobusu Autosan H9-21 o nr rej PCT N553 stanowiącego własność Gminy Lubasz

27/2009

2009-05-13

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: budowę kompleksu Moje boisko – Orlik 2012

28/2009

2009-05-12

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu

29/2009

2009-05-21

podania do publicznej wiadomości sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2008r.

30/2009

2009-05-21

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lubasz

31/2009

2009-05-25

zmian w budżecie gminy 2009r.

32/2009

2009-05-25

ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej dotyczące wywozu nieczystości stałych, płynnych oraz usług ciągnikiem

33/2009

2009-06-01

powołania komisji odbiorczej do odbioru wykonania zamówienia: budowa boiska wielofunkcyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubaszu

34/2009

2009-06-05

zmian w budżecie gminy 2009r.

35/2009

2009-06-15

ustalenia stawek opłat za korzystanie z usług polegających na składowaniu odpadów Stałych w Sławienku

37/2009

2009-06-26

prognozy długu Gminy Lubasz

38/2009

2009-06-29

szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

39/2009

2009-06-29

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy i ich zastępców

40/2009

2009-07-03

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

41/2009

2009-07-27

podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres 1.01. do 30.06.2009r.
42/2009 2009-07-31 zmian w budżecie gminy 2009r.
43/2009 2009-08-18 przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
44/2009 2009-08-24 przekazania środka trwałego
45/2009 2009-08-31 zmian w budżecie gminy 2009r.
46/2009 2009-09-08 przeprowadzenia inwentaryzacji
47/2009 2009-09-21 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lubaszu
48/2009 2009-09-24 wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu
49/2009 2009-09-24 prognozy długu Gminy Lubasz
50/2009 2009-09-28 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetagu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Kruczu
51/2009 2009-09-30 powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
53/2009 2009-10-14 upoważnienia Dyrektora Przedszkola "Bajka" w Lubaszu do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lubasz
55/2009 2009-10-27 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres 1.01. do 30.09.2009r.
57/2009 2009-11-13

przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2010 r.


   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021