Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Prawo lokalne » Uchwały 2008
Szukaj

Prawo lokalne: Uchwały 2008

 
Nr uchwały z dnia w sprawie
uchwała_XI_111_2008_załącznik 28.02.2008 uchwalenia dokumentu pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz"
uchwała_XI_112_2008 28.02.2008 sprzedaży działki 336 położonej w Klempiczu

uchwała_XI_113_2008

uchwała_XI_113_załącznik1

28.02.2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 165 i 168 w obrebie wsi Kruteczek
uchwała_XI_114_2008 28.02.2008 sprzedaży działek nad Jeziorem Dużym w Lubaszu
uchwała_XI_115_2008 28.02.2008 ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania częsci działki nr 35/ położonej w Lubaszu na lokalizację stacji transformatorowej
uchwała_ XI_116_2008 28.02.2008 nabycia na mienie Gminy Lubasz działki nr 94/10 położonej w Klempiczu pod poszerzenie pasa drogowego
uchwała_XI_117_2008 28.02.2008 sprzedaży działki 360/1 w Klempiczu
uchwała_ XI_118_2008 28.02.2008 wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Samorzadu Województwa Wielkopolskiego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 146/3; 101/2; 360/2; 94/10; 94/8; 94/6; z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w związku z planowana budową chodnika w m. Klempicz
uchwała_XI_119_2008 28.02.2008 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i ustalenie wartości 1 punktu...
uchwała_XI_120_2008 28.02.2008 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010 r.
uchwała_ XI_121_2008 28.02.2008 zmian na stanowisku nieetatowego Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubaszu
Uchwała_XI_122_2008 28.02.2008 udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarkowsko-trzcianeckiemu

uchwała_XI_123_2008

uchwała_XI_123_załącznik1r.pdf

uchwała_XI_123_załącznik2.pdf

uchwała_XI_123_załącznik3.doc

uchwała_XI_123_załącznik4.pdf

uchwała_XI_123_załącznik5.pdf

uchwała_Xi_123_załącznik6.pdf

uchwała_XI_123_załącznik7.pdf

uchwała_XI_123_załącznik8.doc

28.02.2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 r
uchwała_XII_124_2008 24.04.2008

przyjęcia Programu ochrony środowiska - dla Gminy Lubasz na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012 -2015

uchwała_XII_125_2008 24.04.2008 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2007 rok
uchwała _XII_126_2008 24.04.2008

sprzedaży lokali w obiektach rekreacyjnych wraz z przynależnym udziałem w działkach położonych nad Jeziorem Dużym w Lubaszu

uchwała_XII_127_2008 24.04.2008 sprzedaży działek położonych nad Jeziorem Dużym w Lubaszu
uchwała_XII_128_2008 24.04.2008 zabezpieczenia przyznanych środków  z Funduszu Rozwoju Kultury  Fizycznej  w formie „weksla in blanco” na realizację budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego  ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Lubaszu
uchwała_ XII_129_2008 24.04.2008 regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Lubasz
uchwała_ XII_130_2008 24.04.2008 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
uchwała_XII_131_2008 24.04.2008 zmiany  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na  2008  rok
uchwała_XII_132_2008 24.04.2008 ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania części działki nr 1061/1 położonej  w Lubaszu na lokalizację stacji  transformatorowej

uchwała_XIII_135_2008

uchwała_XIII_135_08_załącznik 1

26.06.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działki nr 780/26 położonej w Lubaszu

uchwała_XIII_136_08_załącznik 1

uchwała_XIII_136_2008

26.06.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi gminnej Miłkowo-Stajkowo, obręb wsi Miłkowo                i Stajkowo
uchwała_XIII_137_2008 26.06.2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz na lata
                  2007-2013
uchwała_XIII_138_2008 26.06.2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w dokumencie pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz”
uchwała_XIII_139_2008 26.06.2008 uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dębe
uchwała_XIII_140_2008 26.06.2008 uchwalenia Planu Odnowy Miejscowosci Krucz
uchwała_XIII_141_2008 26.06.2008 uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Nowina
26.06.2008
uchwała_XIII_143_2008 26.06.2008 w sprawie : zmiany  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na  2008  rok
uchwała_XIII_144_2008 26.06.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko – trzcianeckiemu

uchwała_XIII_145_2008

uchwała_XIII_145_2008_załacznik1

uchwała_XIII_145_2008_załacznik2

uchwała_XIII_145_2008_załacznik3

uchwała_XIII_145_2008_załacznik4

uchwała_XIII_145_2008_załacznik5

uchwała_XIII_145_2008_załacznik6

uchwała_XIII_145_2008_załacznik6a

uchwała_XIII_145_2008_załacznik7

uchwała_XIII_145_2008_załacznik8

 

26.06.2008 zmian w budżecie gminy w 2008 r.
uchwała_XIII_146_2008 26.06.2008 zmiany uchwały nr XII/133/2008 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 kwietnia 2008r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki
uchwała_XIII_147_2008 26.06.2008 w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubasz

uchwała_XIV_148_2008

04.09.2008

przystąpienia Gminy Lubasz do Stowarzyszenia Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania.

uchwała_XIV_149_2008 04.09.2008 przystąpienia Gminy Lubasz do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
uchwała_XIV_150_2008 04.09.2008 zmiany  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na  2008  rok.

uchwała_XIV_151_2008

uchwała_XIV_151_2008_załącznik1

uchwała_XIV_151_2008_załącznik2.doc

uchwała_XIV_151_2008_załącznik3

uchwała_XIV_151_2008_załącznik4

uchwała_XIV_151_2008_załącznik5

uchwała_XIV_151_2008_załącznik5a

uchwała_XIV_151_2008_załącznik6

uchwała_XIV_151_2008_załącznik6 wydatki

uchwała_XIV_151_2008_załącznik7

uchwała_XIV_151_2008_załącznik8

uchwała_XIV_151_2008_załącznik9

uchwała_XIV_151_2008_załącznik10

uchwała_XIV_151_2008_załącznik11

04.09.2008 zmian w budżecie gminy 2008r.
uchwała_XV_153_2008 13.11.2008

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

uchwała_XV_154_2008 13.11.2008 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
uchwała_XV_155_2008 13.11.2008 określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2009 rok
uchwała_XV_156_2008 13.11.2008 określenia wysokości stawek, poboru opłaty od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia na 2009 rok
uchwała_XV_157_2008 13.11.2008 zastosowania zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok
uchwała_XV_158_2008 13.11.2008 zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok
uchwała_XV_159_2008 13.11.2008 zastosowania zwolnień w opłacie od posiadania psów na 2009 rok
uchwała_XV_160_2008 13.11.2008 ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
uchwała_XV_161_2008 13.11.2008 określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz na 2009 rok.
uchwała_XV_162_2008 13.11.2008 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2009.
uchwała_XV_163_2008 13.11.2008 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubasz
uchwała_XV_164_2008 13.11.2008 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

uchwała_XV_165_2008

uchwała_XV_165_2008_załącznik1

13.11.2008 nadania nazw nowym ulicom  w Lubaszu
uchwała_XV_166_2008 13.11.2008 nabycia na mienie Gminy Lubasz działki Nr 360/1 położonej w Kruczu pod drogę dojazdową do jeziora
13.11.2008 w sprawie  zaciągania zobowiązań
uchwała_XV_168_2008 13.11.2008

regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubasz.

uchwała_XV_169_2008 13.11.2008 upoważnienia dla wójta do zawierania umów powyżej 3 lat
uchwała_XV_170_2008 13.11.2008

zbycia pomieszczenia nr 0.7 na poprawę warunków zagospodarowania lokalu

uchwała_XV_171_2008 13.11.2008 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krucz
uchwała_XV_172_2008 13.11.2008 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębe

uchwała_XV_173_2008

uchwała_XV_173_2008_załącznik1

13.11.2008 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Sportowej w Lubaszu
uchwała_XV_174_2008 13.11.2008 zbycia udziałów w zabudowanych działkach rekreacyjnych położonych nad Jeziorem Dużym w Lubaszu
uchwała_XV_175_2008 13.11.2008 zmian w Statucie Gminy Lubasz
uchwała_XV_176_2008 13.11.2008 ustalenia  ekwiwalentów   za  udział  w akcjach ratunkowych i działaniach               nieratowniczych strażaków OSP
uchwała_XV_177_2008 13.11.2008 w sprawie  zaciągania zobowiązań
uchwała_XV_178_2008

uchwała_XVI_179_2008

uchwała_XVI_179_2008_załącznik1

30.12.2008 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lubasz
na lata 2008-2015.

uchwała_XVI_180_2008

uchwała_XVI_180_2008_załącznik1

uchwała_XVI_180_2008_załącznik2

uchwała_XVI_180_2008_załącznik3

uchwała_XVI_180_2008_załącznik4

uchwała_XVI_180_2008_załącznik5

uchwała_XVI_180_2008_załącznik6

uchwała_XVI_180_2008_załącznik6.2

uchwała_XVI_180_2008_załącznik6.3

uchwała_XVI_180_2008_załącznik7

uchwała_XVI_180_2008_załącznik8

uchwała_XVI_180_2008_załącznik9

uchwała_XVI_180_2008_załącznik10

uchwała_XVI_180_2008_załącznik11.1

uchwała_XVI_180_2008_załącznik11.2

uchwała_XVI_180_2008_załącznik11.3

uchwała_XVI_180_2008_załącznik12

uchwała_XVI_180_2008_załącznik13

uchwała_XVI_180_2008_załącznik14

uchwała_XVI_180_2008_załącznik15

30.12.2008 budżetu na rok 2009
uchwała_XVI_181_2008 30.12.2008 przyjęcia  Programu współpracy samorządu gminy Lubasz  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
uchwała_XVI_182_2008 30.12.2008 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2009  rok.
uchwała_XVI_183_2008 30.12.2008 sprzedaży działki  26/2 położonej w Sławnie
uchwała_XVI_184_2008 30.12.2008 zmiany  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na  2008  rok.
uchwała_XVI_185_2008 30.12.2008 ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej opłaty na  rok 2009.
30.12.2008

uchwała_XVI_187_2008

uchwała_XVI_187_2008_załącznik1

uchwała_XVI_187_2008_załącznik2

uchwała_XVI_187_2008_załącznik3

uchwała_XVI_187_2008_załącznik4

uchwała_XVI_187_2008_załącznik5

uchwała_XVI_187_2008_załącznik6

uchwała_XVI_187_2008_załącznik7

uchwała_XVI_187_2008_załącznik8

uchwała_XVI_187_2008_załącznik9.1

uchwała_XVI_187_2008_załącznik9.2

uchwała_XVI_187_2008_załącznik10

uchwała_XVI_187_2008_załącznik11

uchwała_XVI_187_2008_załącznik12

30.12.2008 zmian w budżecie gminy 2008r.
Dokumenty do pobrania:
uchwała_XIV_151_2008_załącznik11
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:49:49)
rozmiar pliku: 65.3Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik10
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:49:37)
rozmiar pliku: 60.5Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik9
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:49:24)
rozmiar pliku: 313.5Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik8
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:49:11)
rozmiar pliku: 57.9Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik7
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:48:28)
rozmiar pliku: 62.1Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik6 wydatki
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:48:13)
rozmiar pliku: 68.2Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik6
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:47:56)
rozmiar pliku: 64.7Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik5a
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:47:45)
rozmiar pliku: 25.5Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik5
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:47:33)
rozmiar pliku: 58Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik4
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:47:22)
rozmiar pliku: 69Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik4
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:47:08)
rozmiar pliku: 69Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik3
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:46:57)
rozmiar pliku: 81.5Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik2.doc
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:46:33)
rozmiar pliku: 273.8Kb
uchwała_XIV_151_2008_załącznik1
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:46:18)
rozmiar pliku: 150.2Kb
uchwała_XIV_151_2008
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-10-03 01:45:53)
rozmiar pliku: 64.5Kb
uchwała_XIV_150_2008
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-09-16 01:41:19)
rozmiar pliku: 92.5Kb
uchwała_XIV_149_2008
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-09-16 01:41:01)
rozmiar pliku: 69Kb
uchwała_XIV_148_2008
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-09-16 01:32:08)
rozmiar pliku: 133Kb
uchwała_XIII_146_2008
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-07-21 03:17:35)
rozmiar pliku: 27.5Kb
uchwała_XIII_145_2008_załacznik8
(wprowadził: Lilianna Helwich 2008-07-21 03:17:23)
rozmiar pliku: 57.3Kb

« poprzednia 1 2 3  następna »

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021