Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2013
Szukaj

Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenia 2013

                                                                            

Nr zarządzenia z dnia w sprawie
1/2013 2013-01-02 określenia zasad i warunków przekazywania środków finansowych dla jednostek budżetowych gminy Lubasz.
2/2013 2013-01-02 określenia zasad i warunków przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu
3/2013 2013-01-02 powołania Oświatowego Zespołu Doradczo - Konsultacyjnego
4/2013 2013-01-10 planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2013 rok
5/2013 2013-02-05 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki SP w Lubaszu, SP w Miłkowie, SP w Jędrzejewie i U.G. Lubasz w Lubaszu" - II etap
6/2013 2013-02-11 przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2013 rok
7/2013 2013-03-05 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Bajka" w Lubaszu, 64-720 Lubasz, ul. Podgórna 5
8/2013 2013-03-05 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk Fr. Bartoszka w Jędrzejewie, 64-720 Lubasz, Jędrzejewo 40a
9/2013 2013-03-11 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lubasz
10/2013 2013-03-13 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu, 64-720 Lubasz, Krucz 62
11/2013 2013-03-05 powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu
12/2013 2013-03-15 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Modernizacja ścieżki spacerowo - edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu"
14/2013 2013-03-25 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola "Bajka" w Lubaszu
15/2013 2013-03-25 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie
16/2013 2013-03-27 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012r.
17/2013 2013-03-27 określenia wysokości opłat za udostępnienie hali widowiskowo - sportowej w Lubasz dla osób z niej korzystających, zasad i warunków tej opłaty
18/2013 2013-03-27 zatwierdzenia planu finansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na rok 2013
19/2013 2013-04-11 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podtsawowej w Kruczu
20/2013 2013-04-11 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie
21/2013 2013-04-11 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola "Bajka" w Lubaszu
22/2013 2013-04-12 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Prusinowo oraz Sokołowo"
23/2013 2013-04-15 powierzenia stanowiska Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie
24/2013 2013-04-15 powierzenia stanowiska Przedszkola "Bajka" w Lubaszu
25/2013 2013-04-23 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 31.03.2013r.
26/2013 2013-04-29 zmian w budżecie gminy 2013r.
27/2013 2013-05-02 przyznania stypendium sportowego
28/2013 2013-05-06 podania do publicznej wiadomości sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2012r.
29/2013 2013-05-07 zmiany zasad gospodarowania mieniem komunalnym gminy Lubasz
30/2013 2013-05-07 wyposażenia w służbowy telefon komórkowy pracownika Urzędu Gminy w Lubaszu
31/2013 2013-05-15 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji "Moderniazacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu - II etap"
32/2013 2013-05-15 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji "Modernizacja ścieżki spacerowo - edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu"
33/2013 2013-05-15 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji "Modernizacja boiska sportowego w Kruczu"
34/2013 2013-05-27 ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubasz dnia 31 maja 2013 roku dniem wolnym od pracy
35/2013 2013-05-28 zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy
36/2013 2013-05-29 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubasz
37/2013 2013-06-06 powołania komisji odbiorowej do odbioru zamówienia pn. "Budowa kanalaizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu" 
38/2013 2013-06-07 zmiany zasad gospodarowania mieniem komunalnym gminy Lubasz
40/2013 2013-06-07 przyjęcia "Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Lubasz"
41/2013 2013-06-10 przygotowania i zapewnienie działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Lubasz
42/2013 2013-07-04 zmian w budżecie gminy 2013r. 
44/2013 2013-07-12 zatwierdzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Lubasz
45/2013 2013-07-15 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Prusinowo oraz Sokołowo"
46/2013 2013-07-15 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji "Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku"
47/2013 2013-07-23 przeprowadzenia inwentaryzacji
48/2013 2013-07-24 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.06.2013r.
49/2013 2013-07-30 powołania komisji odbiorowej do odbioru zamówienia pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki SP w Lubaszu, SP w Miłkowie, SP w Jędrzejewie i UG Lubasz w Lubaszu - II etap
50/2013 2013-07-30 powołania komisji odbiorowej do odbioru zamówienia pn. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Prusinowo oraz Sokołowo
51/2013 2013-07-31 zmian w budżecie gminy 2013r.
52/2013 2013-08-09 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
54/2013 2013-08-20 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2013r.
55/2013 2013-09-04 obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Lubasz
56/2013 2013-09-17 zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na rok 2013
57/2013 2013-09-27 przyznania stypendium sportowego
58/2013 2013-10-02 powołowania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lubaszu - kanalizacja deszczowa na działce nr 674, 690, 681, 694/3, 695, 708/4, 709/2, 709/8, 731 i 734
59/2013 2013-10-02 powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy B. Chrobrego w Lubaszu
60/2013 2013-10-23 powołania komisji odbiorowej do odbioru zamówienia pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki SP w Lubaszu, SP w Miłkowie, SP w Jędrzejewie i UG Lubasz w Lubaszu - I etap
61/2013 2013-10-30 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.09.2013r.
62/2013 2013-10-30 zmian w budżecie gminy 2013r.
63/2013 2013-11-14 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2014-2025
64/2013 2013-11-14 przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok
.    
66/2013 2013-11-28 powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadania pn. "Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubasz oraz zbiórka padliny zwierząt bezdomnych i drobnych zwierząt leśnych o masie do 30 kg w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2015r."
67/2013 2013-11-29 zmian w budżecie gminy 2013r.
68/2013 2013-11-29 przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok
69/2013 2013-12-03 ustalenia dnia 24 grudnia 2013r. przypadającego we wtorek dniem wolnym od pracy zarz_wojta_69_2013
70/2013 2013-12-04 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubasz
71/2013 2013-12-04 powołaia komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na wybór banku
 72/2013 2013-12-10  wprowadzenia w Urzędzie Gminy Lubasz systemu badania satysfakcji klientów zewnętrznych zarz_wojta_72_2013
73/2013 2013-12-10 drożenia procedury przeprowadzania konsultacji społecznych zarz_wojta_73_2013
75/2014 2013-12-12 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego w roku 2014 w ilości 63 000 litrów zarz_wojta_75_2013
76/2013 2013-12-30 przeprowadzenia inwentaryzacji zarz_wojta_76_2013
77/2013 2013-12-31 określenia zasad i warunków przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu zarz_wojta_77_2013
78/2013 2013-12-30 określenia zasad i warunków przekazywania śrdoków finansowych dla jednostek budżetowych gminy Lubasz zarz_wojta_78_2013
79/2013 2013-12-30 określenia zasad kwalifikowania wydatków w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Gminy w Lubaszu zarz_wojta_79_2013
80/2013 2013-12-31 zmiany w planie rzeczowo - finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarz_wojta_80_2013
81/2013 2013-12-30 określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubasz zarz_wojta_81_2013
82/2013 2013-12-31 przekazania projektora MH 680, ekranu TROPOD 199 x 199 oraz ekranu do projektora na wyposażenie dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu zarz_wojta_82_2013
83/2013 2013-12-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2013 rok zarz_wojta_83_2013 
84/2013 2013-12-31 ustalenia wskaźnika procentowego dotyczącego czasu wykorzystywania świetlic wiejskich w Gminie Lubasz zarz_wojta_84_2013
85/2013 2013-12-31 ustalenia wielkości pogotowia kasowego zarz_wojta_85_2013

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021