Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały 2009
Szukaj

Uchwały Rady Gminy: Uchwały 2009

        

Nr uchwały z dnia w sprawie
uchwała_XVII_189_2009 05.03.2009 przyjęcia planu gospodarki odpadami dla Gminy Lubasz na lata2008-2011 z perspektywą na lata 2012- 2015
uchwała_XVII_190_2009 05.03.2009 wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz
uchwała_XVII_191_2009 05.03.2009 wprowadzenia zmian w dokumencie pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz"

uchwała_XVII_192_2009

Image00001

05.03.2009 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na   obszarze części działki  nr 780/26 położonej w Lubaszu.

uchwała_XVII_193_2009

uchwała_XVII_193_2009_załącznik1

05.03.2009 przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biwakowej w Lubaszu

uchwała_XVII_194_2009

uchwała_XVII_194_2009_załącznik1

05.03.2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego na obszarze czesci działek nr 118/12 i 119/15 w Dębe
uchwała_XVII_195_2009 05.03.2009 zbycia działek Nr 726/3, 726/4 położonych w Lubaszu przy ulicy B. Chrobrego w Lubaszu oraz lokalu użytkowego Nr 2 wraz z procentowym udziałem w działce Nr 726/5
uchwała_XVII_196_2009 05.03.2009 udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego
uchwała_XVII_197_2009 05.03.2009 udzielenie pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu
uchwała_XVII_198_2009 05.03.2009 zaciągania zobowiązań

uchwała_XVII_199_2009

uchwała_XVII_199_2009_uzasadnienie

uchwała_XVII_199_2009_załącznik1

uchwała_XVII_199_2009_załącznik2

uchwała_XVII_199_2009_załącznik3

uchwała_XVII_199_2009_załącznik4

uchwała_XVII_199_2009_załącznik5

uchwała_XVII_199_2009_załącznik6.1

uchwała_XVII_199_2009_załącznik6.2

uchwała_XVII_199_2009_załącznik7

uchwała_XVII_199_2009_załącznik8

uchwała_XVII_199_2009_załącznik9

uchwała_XVII_199_2009_załącznik10

05.03.2009 zmian w budżecia gminy 2009 r.
uchwała_XVII_200_2009 05.03.2009 zaciągnięcia pożyczki

uchwała_XVIII_201_2009

uchwała_XVIII_201_2009_załącznik1

uchwała_XVIII_201_2009_załącznik2

uchwała_XVIII_201_2009_załącznik3

uchwała_XVIII_201_2009_załącznik4

uchwała_XVIII_201_2009_załączniki_5i6

25.03.2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w  obrębie wsi         Lubasz,  Dębe  i Prusinowo
uchwała_XVIII_202_2009 25.03.2009 regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubasz.
uchwała_XVIII_203_2009 25.03.2009  wyrażenia zgody na zbycie udziałów
uchwała_XIX_204_2009 24.04.2009 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2008 rok

uchwała_XIX_205_2009

uchwała_XIX_205_2009_załącznik1

uchwała_XIX_205_2009_załącznik2

uchwała_XIX_205_2009_załącznik3

uchwała_XIX_205_2009_załącznik4

uchwała_XIX_205_2009_załącznik5

uchwała_XIX_205_2009_załącznik6

uchwała_XIX_205_2009_załącznik7

uchwała_XIX_205_2009_załącznik8

uchwała_XIX_205_2009_załącznik9

uchwała_XIX_205_2009_załącznik10

uchwała_XIX_205_2009_załącznik11

uchwała_XIX_205_2009_załącznik12

24.04.2009 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lubasz i Goraj.

uchwała_XIX_206_2009

uchwała_XIX_206_2009_załącznik1

24.04.2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi gminnej Miłkowo-Stajkowo, w obrębie wsi Miłkowo i Stajkowo

uchwała_XIX_207_2009

uchwała_XIX_207_2009_załącznik1

24.04.2009 walenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek 4/1 i 4/4 w Sławnie
uchwała_XIX_208_2009 24.04.2009 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
uchwała_XIX_209_2009 24.04.2009 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
uchwała_XIX_210_2009 24.04.2009 udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko – trzcianeckiemu
uchwała_XIX_211_2009 24.04.2009 określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubasz
uchwała_XIX_212_2009 24.04.2009 zaciągania zobowiązań

uchwała_XIX_213_2009

uchwała_XIX_213_2009_uzasadnienie

uchwała_XIX_213_2009_załącznik1

uchwała_XIX_213_2009_załącznik2

uchwała_XIX_213_2009_załącznik3

uchwała_XIX_213_2009_załącznik4

uchwała_XIX_213_2009_załącznik5

uchwała_XIX_213_2009_załącznik6.1

uchwała_XIX_213_2009_załącznik6.2

uchwała_XIX_213_2009_załącznik7

uchwała_XIX_213_2009_załącznik8.1

uchwała_XIX_213_2009_załącznik8.2

uchwała_XIX_213_2009_załącznik8.3

uchwała_XIX_213_2009_załącznik9

uchwała_XIX_213_2009_załącznik10

24.04.2009 zmian w budżecie gminy 2009r
      

 

uchwała_XX_214_2009

02.06.2009 wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz
uchwała_XX_215_2009 02.06.2009 wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego

uchwała_XX_216_2009

uchwała_XX_216_2009_załacznik1

uchwała_XX_216_2009_załacznik2

uchwała_XX_216_2009_załacznik3

uchwała_XX_216_2009_załacznik4

02.06.2009

zmian w budżecie gminy 2009r.                                                

uchwała_ XXI_217_2009 25.06.2009 sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubasz"

uchwała_ XXI_218_2009

uchwała_ XXI_218_2009_załącznik1

25.06.2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w  obrębie wsi         Jędrzejewo.

uchwała_ XXI_219_2009

uchwała_ XXI_219_2009_załącznik1

25.06.2009 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w rejonie ulicy Biwakowej w Lubaszu.
uchwała_ XXI_220_2009 25.06.2009 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
uchwała_ XXI_221_2009 25.06.2009 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbioru i transportu nieczystości płynnych.
uchwała_ XXI_222_2009 25.06.2009 przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
uchwała_ XXI_223_2009 25.06.2009 nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.
uchwała_ XXI_224_2009 25.06.2009 zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie udziałów.
uchwała_ XXI_225_2009 25.06.2009 uchylenia uchwały nr XIX/210/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 kwietnia 2009r.
uchwała_ XXI_226_2009 25.06.2009 zaciągnięcia kredytu.

uchwała_ XXI_227_2009

uchwała_ XXI_227_2009_uzasadnienie

uchwała_ XXI_227_2009_załącznik1

uchwała_ XXI_227_2009_załącznik2

uchwała_ XXI_227_2009_załącznik3

uchwała_ XXI_227_2009_załącznik4

uchwała_ XXI_227_2009_załącznik5

uchwała_ XXI_227_2009_załącznik6

uchwała_ XXI_227_2009_załącznik7

uchwała_ XXI_227_2009_załącznik8

uchwała_ XXI_227_2009_załącznik9

uchwała_ XXI_227_2009_załącznik10

uchwała_ XXI_227_2009_załącznik11

25.06.2009 zmian w budżecie gminy 2009r.
uchwała_XXII_228_2009
uchwała_XXII_228_2009_załącznik
16.09.2009 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 177/8 położonej w Dębe
uchwała_XXII_229_2009
uchwała_XXII_229_2009_załącznik_1
16.09.2009 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przy ulicy Sportowej w Lubaszu
uchwała_XXII_230_2009 16.09.2009 sprzedaży działki nr 785/20 położonej w Lubaszu
uchwała_XXII_231_2009 16.09.2009 sprzedaży działek położonych w Lubaszu przy ulicy Ustronnej
uchwała_XXII_232_2009 16.09.2009 nieodpłatnego nabycia w formie darowizny działki nr 310/1 położonej w Lubaszu
uchwała_XXII_233_2009 16.09.2009 nabycia działki nr 283/10 położonej w Goraju
uchwała_XXII_234_2009 16.09.2009 wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła
uchwała_XXII_235_2009 16.09.2009 kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Lubasz
uchwała_XXII_236_2009 16.09.2009 przystąpienia Gminy Lubasz do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1 na lata 2009, 2010 i 2011
uchwała_XXII_237_2009 16.09.2009 przystąpienia Gminy Lubasz do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka pod nazwą „Warta – Noteć”
uchwała_XXII_238_2009 16.09.2009 uchylenia uchwały Nr VIII/96/03 Rady Gminy w Lubaszu oraz uchwały nr XXXVI/275/98 Rady Gminy w Lubaszu
uchwała_XXII_239_2009
uchwała_XXII_239_2009_załącznik
16.09.2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubasz
uchwała_XXII_240_2009 16.09.2009 wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz
uchwała_XXII_241_2009 16.09.2009 wprowadzenia zmian w dokumencie pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Lubasz”
uchwała_XXII_242_2009 16.09.2009 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
uchwała_XXII_243_2009 16.09.2009 zaciągnięcia kredytu
uchwała_XXII_244_2009
uchwała_XXII_244_2009_uzasadnienie
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_01
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_02
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_03
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_04
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_05
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_06_str1z3
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_06_str2z3
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_06_str3z3
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_07
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_08
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_09
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_10
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_11
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_11a
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_12
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_13_str1z3
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_13_str2z3
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_13_str3z3
uchwała_XXII_244_2009_załącznik_14
16.09.2009 zmian w budżecie gminy 2009r
uchwała_XXII_245_2009 16.09.2009 zmiany uchwały nr XIX/212/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 kwietnia 2009r. dotyczącej zaciągania zobowiązań
uchwała_XXIII_246_2009 12.11.2009 obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
uchwała_XXIII_247_2009 12.11.2009 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwała_XXIII_248_2009 12.11.2009 zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości

uchwała_XXIII_249_2009
uchwała_XXIII_249_2009_załącznik

12.11.2009 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała_XXIII_250_2009 12.11.2009 zastosowania zwolnień w podatku od środków transportowych

uchwała_XXIII_251_2009
uchwała_XXIII_251_2009_załącznik

12.11.2009 określenia wysokości stawek, poboru opłaty od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
uchwała_XXIII_252_2009 12.11.2009 zastosowania zwolnień w opłacie od posiadania psów

uchwała_XXIII_253_2009
uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_01
uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_02
uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_03
uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_04
uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_05
uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_06
uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_07
uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_08

uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_09
uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_10
uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_11
uchwała_XXIII_253_2009_załącznik_12

12.11.2009 wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
uchwała_XXIII_254_2009 12.11.2009 ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej opłaty
uchwała_XXIII_255_2009 12.11.2009 określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz
uchwała_XXIII_256_2009 12.11.2009 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2010
uchwała_XXIII_257_2009 12.11.2009 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
uchwała_XXIII_258_2009 12.11.2009 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie gminy Lubasz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
uchwała_XXIII_259_2009 12.11.2009 przyjęcia  Programu współpracy samorządu gminy Lubasz  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2010 rok
uchwała_XXIII_260_2009 12.11.2009 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
uchwała_XXIII_261_2009 12.11.2009 zmian w Statucie Gminy Lubasz
uchwała_XXIII_262_2009
uchwała_XXIII_262_2009_załącznik
12.11.2009 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 177/8 położonej w Dębe
uchwała_XXIII_263_2009 12.11.2009 stanowiska Rady Gminy w Lubaszu dotyczącego szkód wyrządzonych przez bobry
uchwała_XXIII_264_2009 12.11.2009 zarządzenia wyborów sołtysa wsi Jędrzejewo
uchwała_XXIII_265_2009 12.11.2009 zmian w statucie sołectwa Kamionka
uchwała_XXIII_266_2009 12.11.2009 zaciągnięcia kredytu
uchwała_XXIII_267_2009
uchwała_XXIII_267_2009_uzasadnienie
uchwała_XXIII_267_2009_załącznik_01
uchwała_XXIII_267_2009_załącznik_02
uchwała_XXIII_267_2009_załącznik_03
uchwała_XXIII_267_2009_załącznik_04
uchwała_XXIII_267_2009_załącznik_05
uchwała_XXIII_267_2009_załącznik_06
uchwała_XXIII_267_2009_załącznik_07
uchwała_XXIII_267_2009_załącznik_08
uchwała_XXIII_267_2009_załącznik_09
12.11.2009 zmian w budżecie gminy 2009r.

uchwała_xxiv_268_2009
uchwała_xxiv_268_2009_uzasadnienie
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_01
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_02
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_03
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_04
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_05
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_06
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_07
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_08
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_09
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_10
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_11
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_12
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_13
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_14
uchwała_xxiv_268_2009_załącznik_15

29.12.2009 budżetu na 2010 rok.
uchwała_xxiv_269_2009
uchwała_xxiv_269_2009_uzasadnienie
uchwała_xxiv_269_2009_załącznik
29.12.2009 zmiany uchwały nr  XXIII/251/09 z dnia 12 listopada 2009 roku dotyczącej określenia wysokości stawek, poboru opłaty od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.
uchwała_xxiv_270_2009
uchwała_xxiv_270_2009_załącznik
29.12.2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamionka
uchwała_xxiv_271_2009
uchwała_xxiv_271_2009_załącznik
29.12.2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prusinowo
uchwała_xxiv_272_2009
uchwała_xxiv_272_2009_załącznik
29.12.2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jędrzejewo
uchwała_xxiv_273_2009 29.12.2009 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

uchwała_xxiv_274_2009_uzasadnienie
uchwała_xxiv_274_2009_załącznik
uchwała_xxiv_274_2009

uchwała uchylona!

29.12.2009 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie gminy Lubasz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
uchwała_xxiv_275_2009 29.12.2009 wydatków budżetu gminy, które w 2009r. nie wygasają z upływem roku.
uchwała_xxiv_276_2009
uchwała_xxiv_276_2009_uzasadnienie uchwała_xxiv_276_2009_załącznik_01
uchwała_xxiv_276_2009_załącznik_02
uchwała_xxiv_276_2009_załącznik_03
uchwała_xxiv_276_2009_załącznik_04
uchwała_xxiv_276_2009_załącznik_05
uchwała_xxiv_276_2009_załącznik_06
uchwała_xxiv_276_2009_załącznik_07
uchwała_xxiv_276_2009_załącznik_08
uchwała_xxiv_276_2009_załącznik_09
uchwała_xxiv_276_2009_załącznik_10
uchwała_xxiv_276_2009_załącznik_11
29.12.2009 zmian w budżecie gminy 2009r.

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021