Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Gospodarka komunalna informacja i statystyka » Informacje dotyczące gospodarki komunalnej
Szukaj

Gospodarka komunalna informacja i statystyka: Informacje dotyczące gospodarki komunalnej

Gospodarka komunalna Gminy

System gospodarowania odpadami w gminie Lubasz – informacje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zmianami)

 

I. Podmiot odbierający odpady z terenu nieruchomości zamieszkałych:

 

1. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie - Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie.

2. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów.

3. Gwda Sp. z o.o. ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła (kompostownia odpadów).

 

II. Odpady komunalne odbierane od mieszkańców gminy Lubasz zagospodarowywane są w następujących miejscach:

1. Regionalna Instalacja Przetrwarzania Odpadów Komunalnych w Kopaszynie

2. Kompostownia – ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła (instalacja zastępcza).

 

III. Osiągnięte przez gminę Lubasz poziomy:

a) Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

- w roku 2012 – 13,66%

- w roku 2013 – 11,59%

- w roku 2014 – 18,80%

- w roku 2015 - 15,80%

- w roku 2016 - 19,568 %

- w roku 2017 - 3,376%

b) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- w roku 2012 – 113,88%

- w roku 2013 – 59,99%

- w roku 2014 – 84,00%

- w roku 2015 - 89,22%

- w roku 2016 - 42,38 %

 - w roku 2017 - 2,165%

c) poziom recyklingu dotyczący odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2017 r. - 0,0%

IV. Na terenie gmin Lubasz w poszczególnych miejscowościach znajduje się łącznie kilkadziesiąt pojemników do zbiórki:

- opakowań szklanych (stłuczki szklanej),

- opakowań typu PET

- papieru i tektury.

 

PSZOK - Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych działa na terenie składowiska odpadów w Słaiwenku. Można tam będzie nieodpłatnie dostarczyć następujące rodzaje odpadów:
 
1. odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
2. odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji,
3. popiół,
4.przeterminowane leki,
5. chemikalia,
6.zużyte baterie i akumulatory,
7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8. odpady wielkogabarytowe,
9. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie 
wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany),
10. zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
PSZOK jest czynny w soboty w godz. 9.00 – 17.00.

 

Dodatkowo w ramach mobilnej zbiórki (mobilnego PSZOK-u) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpdów wielkogabarytowych organizowane są zbiórki objazdowe na terenie gminy Lubasz, o terminach których powiadomimy przed każdą taka zbiórką. Adres firmy zbierającej mobilnie zużyty sprzęt Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz, tel. 67 2556070.

 

Poniżej pliki

analiza_stanu_gospodarki_odpadami_w_Gminie_Lubasz_za_2017_rok.pdf

Dokumenty do pobrania:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 uzupelnienie.docx
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2020-11-30 14:30:22)
rozmiar pliku: 20.8Kb
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019.pdf
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2020-04-23 10:41:12)
rozmiar pliku: 158.7Kb
Roczna_analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_2015_rok
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2016-04-01 08:37:57)
rozmiar pliku: 164.5Kb
Rejestr_dzialalnosci_regulowanej
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2016-04-01 08:37:25)
rozmiar pliku: 52.5Kb
Roczna_analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_2016_rok
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2017-04-28 13:35:47)
rozmiar pliku: 175.5Kb
analiza_stanu_gospodarki_odpadami_w_Gminie_Lubasz_za_2017_rok.pdf
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2018-04-27 06:46:12)
rozmiar pliku: 7.1Mb
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubasz za rok 2018.pdf
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2019-05-02 11:17:29)
rozmiar pliku: 7.9Mb

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021