Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały 2007
Szukaj

Uchwały Rady Gminy: Uchwały 2007

 
 
 
Nr uchwały z dnia w sprawie
Uchwała X/110/2007 2007-12-28 wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubasz
Uchwała X/109/2007
uzasadnienie
załącznik 4
załącznik 10
załącznik 11
2007-12-28 zmian w budżecie gminy na 2007r.
Uchwała X/108/2007 2007-12-28 przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Uchwała X/107/2007 2007-12-28 wydatków budżetu gminy, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku.
Uchwała X/106/2007 2007-12-28 zarządzenia wyborów podsołtysa sołectwa Bzowo-Goraj
Uchwała X/104/2007
uzasadnienie
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 6 str.2
załącznik 6 str.3
załącznik 7
załącznik 8
załącznik 9
załącznik 10
załącznik 10 str.2
załącznik 10 str.3
załącznik 11
załącznik 12
załącznik 13
załącznik 14
2007-12-28 budżetu na rok 2008
Uchwała X/103/2007
załącznik
2007-12-28 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Lubasz na lata 2007-2013
Uchwała X/102/2007
uzasadnienie
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 5a
załącznik 6
załącznik 7
2007-11-14 zmian w budżecie gminy 2007r.
Uchwała VII/60/2007 2007-06-28 nadania nazw ulicom  w Dębem
Uchwała VII/58/2007 2007-06-28 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lubasz, Dębe i Prusinowo
Uchwała VII/57/2007 2007-06-28 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 4/1 i 4/4 w Sławnie
Uchwała VII/56/2007 2007-06-28 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzejewo
Uchwała VII/55/2007 2007-06-28 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lubasz i Goraj
Uchwała VII/54/2007 2007-06-28 zbycia działki położonej w Lubaszu oznaczonej geodezyjnie numerem 100
Uchwała VI/53/2007
strona 2
uzasadnienie
2007-04-26 zmian w budżecie gminy 2007r.
Uchwała VI/52/2007
uzasadnienie
2007-04-26 zmian w Statucie Gminy Lubasz
Uchwała VI/51/2007
uzasadnienie
2007-04-26 zmiany uchwały nr II/17/06 z dnia 6.12.2006r. w sprawie ustalenia liczby  punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubasz w 2007 roku
Uchwała VI/50/2007
uzasadnienie
2007-04-26 nabycia na mienie Gminy Lubasz działki nr 125/2 położonej w Kruczu pod poszerzenie drogi gminnej
Uchwała VI/49/2007
uzasadnienie
2007-04-26 zbycia działki nr 230/15 położonej w Kruczu
Uchwała VI/48/2007 2007-04-26 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2006 rok
Uchwała V/47/2007
strona 2
uzasadnienie
2007-04-12 zmian w budżecie gminy 2007r.
Uchwała V/46/2007
strona 2
uzasadnienie
2007-04-12 zbycia działek położonych nad Jeziorem Dużym w Lubaszu
Uchwała V/45/2007
uzasadnienie
2007-04-12 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zaciągania zobowiązania na realizację projektu LUBASKA STREFA REKREACJI GWARANCJĄ ZDROWIA
Uchwała V/44/2007
uzasadnienie
2007-04-12 wprowadzenia zmian w dokumencie pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz na lata 2004-2006 (z przedłużonym okresem programowania do 2013 roku)
Uchwała V/43/2007
uzasadnienie
załącznik 1
załącznik 2
2007-04-12 wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz
Uchwała V/42/2007
uzasadnienie
załącznik str1
załącznik str2
2007-04-12 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
Uchwała V/41/2007
uzasadnienie
2007-04-12 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
Uchwała V/40/2007 2007-04-12 poinformowania Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku
Uchwała IV/38/2007 2007-02-28 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Lubaszu do podpisywania wystąpień sądowych i wyznaczenia pełnomocników
Uchwała IV/35/2007 2007-02-28 zwolnienia z opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalnosci gospodarczej wywołaną zmianami administracyjnymi
Uchwała IV/34/2007 2007-02-28 przyjęcia  Programu współpracy samorządu gminy Lubasz  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
Uchwała IV/33/2007 2007-02-28 wprowadzenia zmian w dokumencie pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz na lata 2004-2006 ( z przedłużonym okresem programowania do 2013 roku)
Uchwała IV/32/2007 2007-02-28 wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz
Uchwała IV/31/2007 2007-02-28 przystąpienia do realizacji inwestycji pn. BUDOWA SALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W LUBASZU

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021