Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały 2003
Szukaj

Uchwały Rady Gminy: Uchwały 2003

 
Nr uchwały z dnia w sprawie
Uchwała VII/76/2003 2003-08-28 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – harmonogram wydatków na 2003rok
Uchwała VII/77/2003 2003-08-28 zmiany w uchwale Nr V/63/2003  Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 kwietnia 2003 roku dotyczącej zasad i trybu udzielania ulg przez Gminę Lubasz i gminne  jednostki organizacyjne w spłaceniu wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
Uchwała VII/78/2003 2003-08-28 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Klempicz, gmina Lubasz
Uchwała VII/79/2003 2003-08-28 odrzucenia protestu złożonego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz na obszarze działek nr 175/1, 175/2, 177/5, 177/8 i 188 położonych w obrębie wsi Dębe
Uchwała VII/80/2003 2003-08-28 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz na obszarze działek nr 175/1, 175/2, 177/5, 177/8 i 188 położonych w obrębie wsi Dębe
Uchwała VII/81/2003 2003-08-28 powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych
Uchwała VII/82/2003 2003-08-28 przystąpienia do realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Bolesława Chrobrego w Lubaszu w zakresie od ul. Podgórnej do przystanku PKS ( lewa strona ) i od Pl. Koronacyjnego do posesji nr. 31 ( prawa strona)
Uchwała VIII/83/2003 2003-11-06 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubasz
Uchwała VIII/85/2003 2003-11-06 dofinansowania kosztów działalności Policji w 2004 roku
Uchwała VIII/89/2003 2003-11-06 ustalenia stawek prowizyjnych dla sołtysów wsi
Uchwała VIII/90/2003 2003-11-06 zmian w Statucie Gminy Lubasz
Uchwała VIII/91/2003 2003-11-06 zaciągania zobowiązań
Uchwała VIII/104/2003 2003-11-06 zmian w statucie sołectwa Sokołowo
Uchwała VIII/105/2003 2003-11-06 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 11/3, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/10 i 11/11 położonych w obrębie wsi Kruteczek, gmina Lubasz
Uchwała VIII/106/2003 2003-11-06 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały nr VI /73/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
Uchwała VIII/107/2003 2003-11-06 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2004
Uchwała VIII/108/2003 2003-11-06 wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu
Uchwała IX/111/2003 2003-12-11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok
Uchwała IX/114/2003 2003-12-11 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok
Uchwała IX/115/2003 2003-12-11 w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od środków transportowych na 2004 rok
Uchwała IX/116/2003 2003-12-11 ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok
Uchwała IX/117/2003 2003-12-11 określenia wysokości stawek, poboru podatku od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia na 2004r.
Uchwała IX/118/2003 2003-12-11 określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz na 2004 r.
Uchwała IX/119/2003 2003-12-11 ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej opłaty na rok 2004
Uchwała IX/120/2003 2003-12-11 wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie gminy Lubasz
Uchwała IX/121/2003 2003-12-11 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
Uchwała IX/122/2003 2003-12-11 przyjęcia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Lubasz
Uchwała IX/123/2003 2003-12-11 przystąpienia Gminy Lubasz do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego „DROGA”
Uchwała IX/125/2003 2003-12-11 wydatków budżetu gminy, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku
Uchwała IX/126/2003 2003-12-11 przystąpienia w 2004 roku do remontu Szkoły Podstawowej w Kruczu w zakresie urządzenia oddziału "O"
Uchwała X/127/2003 2003-12-29 zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok
Uchwała X/128/2003 2003-12-29 ustalenia warunków do uzyskania zwolnienia w podatku od nieruchomości na 2004r.
Uchwała X/129/2003 2003-12-29 określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
Uchwała X/130/2003 2003-12-29 zmiany uchwały Nr IX / 120/ 03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie gminy Lubasz
Uchwała X/131/2003 2003-12-29 zmian w kapitale zakładowym spółki Ośrodek Wypoczynku Sportu i Rekreacji "LIMOSINUS" Spółka z o.o. w Lubaszu
Uchwała X/133/2003 2003-12-29 zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy 2003r.

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021