Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Obsługa interesantów » Dokumenty do pobrania
Szukaj

Obsługa interesantów: Dokumenty do pobrania

    

wersja elektroniczna wniosku
wniosek_ozaświadczenie_o_wielkości_gruntu_gospodarstwa
wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wniosek o wielkości gospodarstwa rolnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew_lub_krzewow_2015

Wniosek owydanie zezwolenia na uprawę konopi

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_przeznaczeniu_w_planie_ zagosp_przestrzennego_działek

wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu_z_planu_zagospodarowania _przestrzennego

Poniżej uchwała Rady Gminy Lubasz w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubasz, uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nadająca numerację drogom gminnym w Gminie Lubasz oraz wnioski o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej.

uchwala_XIII_115_19.pdf

uchwala_zarzadu_woj_wlkp_z_23_08_17.pdf

wniosek_o_umieszcz_urz_infrastrukt_tech_niezwiaz__z_potrzebami_zarz_drog_w_pasie_drog.doc

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_zajecie_pasa_drogowego_2020.doc

Poniżej zarządzenie oraz wnioski dot. zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością i we władaniu Gminy Lubasz oraz ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubasz, nie będących drogami wewnętrznymi na potrzeby budowy infrastruktury technicznej.

Zarzadzenie_4.2020.pdf

wniosek_o_lokalizacje_zjazdu_z_drogi_wewnetrznej.doc (2).doc

wniosek_o_prowadzenie_robot_i_umieszczenie_infrastruktury_technicznej.doc

wniosek_o_zaprojektowanie_infrastruktury_technicznej.doc

wniosek_o_zezwolenie_na_umieszczenie_reklamy.doc

zawiadomienie_o_awarii.doc

wniosek_o_wydanie_warunkow_zabudowy.doc
wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_celu_publicznego
link_wnioski_ewidencja_dzialalnosc_gospodarcza
Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego
Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_stalego
Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego
Zgloszenie_wyjazdu_poza_granice_RP
Zgloszenie_powrotu_wyjazdu_za_granice
Zgloszenie_pobytu_stalego
Zgloszenie_pobytu_czasowego
druk_deklaracji_odpady_od_kwietnia_2015
wniosek_o_zezwolenia_na_wywoz_nieczystosci_plynnych
Wniosek_o_nadanie_medalu_za_dlugoletnie_pozycie_malzenskie

Materiały i wnioski dotyczące usuwania azbestu w 2020 roku:

 azbest 2020 ogloszenie.

azbest 2020 Uchwala - Regulamin. 

azbest 2020 Wniosek - zalacznik nr 1 do Regulaminu.

azbest 2020 Oswiadczenie - zalacznik nr 2 do Regulaminu.

azbest 2020 Oswiadczenie - zalacznik nr 3 do Regulaminu. 

azbest 2020 Instrukcja wypelniania tabeli - de minimis. 

azbest 2020 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis.

azbest 2020 Formularz informacji - de minimis.

Dokumenty do pobrania z zakresu opieki społecznej znajdują się pod adresem:

http://www.lubaszgops.pl/index.php/wnioski-i-druki-do-pobrania

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubasz, działający przez Urząd Gminy Lubasz (UG w Lubaszu), Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, tel. 67 255 60 12, e-mail: lubasz@wokiss.pl,  w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej;

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA,

I DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z administratorem - Wójtem Gminy Lubasz, można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: kontakt@smart-standards.com albo pod numerem tel. +48 602 24 12 39 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane oraz/lub dane Pani/Pana dziecka lub podopiecznego  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO) w celach realizacji zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające te dane.

Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego mogą być udostępnione podmiotom:

  • służbom; organom administracji publicznej; sądom
    i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym
    i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
  • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
  • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
  • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

przez Wójta UG w Lubaszuw trybie indywidualnych zapytań;

Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka lub podopiecznego mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani i/lub Pana/Pani podopieczny stroną/stronami lub uczestnikiem/uczestnikami w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności dyrektywy RODO oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)

Dokumenty do pobrania:
azbest 2020 Wniosek - zalacznik nr 1 do Regulaminu.
(wprowadził: Tomasz Lipski 2020-05-22 10:17:56)
rozmiar pliku: 113.2Kb
azbest 2020 Uchwala - Regulamin.
(wprowadził: Tomasz Lipski 2020-05-22 10:17:56)
rozmiar pliku: 373.7Kb
azbest 2020 Oswiadczenie - zalacznik nr 3 do Regulaminu.
(wprowadził: Tomasz Lipski 2020-05-22 10:17:56)
rozmiar pliku: 100.2Kb
azbest 2020 Oswiadczenie - zalacznik nr 2 do Regulaminu.
(wprowadził: Tomasz Lipski 2020-05-22 10:17:56)
rozmiar pliku: 101.3Kb
azbest 2020 ogloszenie.
(wprowadził: Tomasz Lipski 2020-05-22 10:17:56)
rozmiar pliku: 126.1Kb
azbest 2020 Instrukcja wypelniania tabeli - de minimis.
(wprowadził: Tomasz Lipski 2020-05-22 10:17:56)
rozmiar pliku: 148.9Kb
azbest 2020 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis.
(wprowadził: Tomasz Lipski 2020-05-22 10:17:56)
rozmiar pliku: 99.7Kb
azbest 2020 Formularz informacji - de minimis.
(wprowadził: Tomasz Lipski 2020-05-22 10:17:56)
rozmiar pliku: 146.3Kb
wniosek_o_wydanie_warunkow_zabudowy.doc
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2020-05-21 12:17:30)
rozmiar pliku: 43Kb
wniosek_o_lokalizacje_zjazdu_z_drogi_wewnetrznej.doc (2).doc
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2020-05-21 09:56:11)
rozmiar pliku: 43Kb
Zarzadzenie_4.2020.pdf
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2020-02-12 10:29:23)
rozmiar pliku: 908.4Kb
wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_zajecie_pasa_drogowego_2020.doc
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2019-12-31 08:38:46)
rozmiar pliku: 42.5Kb
uchwala_XIII_115_19.pdf
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2019-12-31 08:38:28)
rozmiar pliku: 272.1Kb
wniosek_o_umieszczenie_urzadzen_infrastruktury_technicznej_niezwiazanej__z_potrzebami_zarzadzania_drogami_w_pasie_drogowym_2020.doc
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2019-12-31 08:38:08)
rozmiar pliku: 35Kb
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew_lub_krzewow_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-12-29 13:58:00)
rozmiar pliku: 47Kb
Zgloszenie_pobytu_czasowego
(wprowadził: Tomasz Lipski 2019-03-29 08:52:50)
rozmiar pliku: 156.8Kb
Zgloszenie_pobytu_stalego
(wprowadził: Tomasz Lipski 2019-03-29 08:39:10)
rozmiar pliku: 154Kb
Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego
(wprowadził: Tomasz Lipski 2019-03-29 08:39:28)
rozmiar pliku: 146.6Kb
Zgloszenie_wyjazdu_poza_granice_RP
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-03-19 11:48:12)
rozmiar pliku: 78.8Kb
Zgloszenie_powrotu_wyjazdu_za_granice
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-03-19 11:48:34)
rozmiar pliku: 76.5Kb

« poprzednia 1 2  następna »

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021