Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Szukaj

Prawo lokalne: Zarządzenia Wójta 2017

                                                                            

Nr zarządzenia z dnia w sprawie
1/2017 2017-01-04 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_1_2017
2/2017 2017-01-09 przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_2_2017
4/2017 2017-01-11 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_4_2017
5/2017 2017-01-13 powołania Gminnej Rady Sportu zarz_wojta_5_2017
6/2017 2017-01-20

planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok zarz_wojta_6_2017

7/2017 2017-01-24

powołania składu osobowego Lubaskiej Rady Seniorów zarz_wojta_7_2017

8/2017 2017-01-26 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_8_2017
9/2017 2017-01-26

zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_9_2017

10/2017 2017-02-02 powołania Gminnej Rady Sportu zarz_wojta_10_2017
11/2017 2017-02-02 przyjęcia regulaminu Gminnej Rady Sportu zarz_wojta_11_2017
12/2017 2017-02-08

zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_12_2017

13/2017 2017-02-08 zmian w budżecie gminy 2017 r. zarz_wojta_13_2017
14/2017 2017-02-09 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zarz_wojta_14_2017
15/2017 2017-02-09

zmiany zarządzenia nr 96/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 października 2016r. dotyczącego prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Lubasz i jednostki budżetowe podległe samorządowi gminnemu zarz_wojta_15_2017

16/2017 2017-02-27 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Promocji zdrowia oraz rozszerzenie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej zarz_wojta_16_2017.pdf
17/2017 2017-02-27

powołania Zespołu Konsultacyjnego zarz_wojta_17_2017.pdf

20/2017 2017-03-01 określenia zasad kwalifikowania wydatków w ramach zadań związanych z gospodarką odpadami  komunalnymi zarz_wojta_20_2017.pdf
21/2017 2017-03-03 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu oraz w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubasz zarz_wojta_21_2017.pdf
22/2017 2017-03-13 zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na rok 2017 zarz_wojta_22_2017.pdf
23/2017 2017-03-16 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rtolnych stanowiących własność Gminy Lubasz zarz_wojta_23_2017.pdf
24/2017 2017-03-16 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubasz zarz_wojta_24_2017.pdf
25/2017 2017-03-27 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu, 64-720 Lubasz, ul. Szkolna 6 zarz_wojta_25_2017.pdf
26/2017 2017-03-27 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego W Lubaszu, 64-720 Lubasz, ul. Podgórna 8a zarz_wojta_26_2017.pdf
27/2017 2017-03-27 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Bajka" W Lubaszu, 64-720 Lubasz, ul. Podgórna 5 zarz_wojta_27_2017.pdf
28/2017 2017-03-29 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016r. zarz_wojta_28_2017
29/2017 2017-03-31

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu, 64-720 Lubasz, Krucz 62 - szkoła o strukturze I-III zarz_wojta_29_2017

30/2017 2017-03-31

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk. Franciszka Bartoszka w Jędrzejewie, 64-720 Lubasz, Jędrzejewo 40a - szkoła o strukturze I-III zarz_wojta_30_2017

31/2017 2017-03-31

zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_31_2017

32/2017 2017-04-11

podania do publicznej wiadomości sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2016r. zarz_wojta_32_2017

33/2017 2017-04-11

ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym zarz_wojta_33_2017

34/2017 2017-04-14

powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu zarz_wojta_34_2017

35/2017 2017-04-14

powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk. Franciszka Bartoszka w Jędrzejewie zarz_wojta_35_2017

36/2017 2017-04-14

powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu zarz_wojta_36_2017

37/2017 2017-04-14

powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu zarz_wojta_37_2017

38/2017 2017-04-19

ogłoszonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola "Bajka" w Lubaszu zarz_wojta_38_2017

39/2017 2017-04-25

podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 31.03.2017r. zarz_wojta_39_2017

40/2017 2017-04-27

zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_40_2017

41/2017 2017-04-27 zmian w budżecie gminy 2017 r. zarz_wojta_41_2017
43/2017 2017-05-08

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu zarz_wojta_43_2017

44/2017 2017-05-08

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk. Franciszka Bartoszka w Jędrzejewie zarz_wojta_44_2017

45/2017 2017-05-08

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu zarz_wojta_45_2017

46/2017 2017-05-11

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu, 64-720 Lubasz, ul. Szkolna 6 zarz_wojta_46_2017

47/2017 2017-05-15

wprowadzenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad tworzenia oddziałów sportowych W Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu zarz_wojta_47_2017

48/2017 2017-05-16

ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Lubasz zarz_wojta_48_2017

49/2017 2017-05-16

zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_49_2017

50/2017 2017-05-22

powołania komisji do wyłonienia najemcy lokalu położonego przy ulicy Podgórnej 3 zarz_wojta_50_2017

51/2017 2017-05-24

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Promocji zdrowia oraz rozszerzenie świadomości pro zdrowotnej społeczności lokalnej zarz_wojta_51_2017

52/2017 2017-05-31

zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_52_2017

53/2017 2017-05-31 zmian w budżecie gminy 2017r. zarz_wojta_53_2017
54/2017 2017-05-31 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji "Budowa drogi gminnej Antoniewo-Krucz" zarz_wojta_54_2017
55/2017 2017-06-07 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz projektu "Rozbudowa przedszkola Bajka w Lubaszu przy ul. Podgórnej 5" zarz_wojta_55_2017
56/2017 2017-06-12 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_56_2017
57/2017 2017-06-12 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_57_2017
59/2017 2017-06-12 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_59_2017
60/2017 2017-06-14 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz projektu "Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz" zarz_wojta_60_2017
61/2017 2017-06-27 powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót zadanie pn: "Rozbudowa Przedszkola Bajka w Lubaszu przy ul. Podgórnej 5" zarz_wojta_61_2017
62/2017 2017-06-30 zmian w budżecie gminy 2017r. zarz_wojta_62_2017
63/2017 2017-06-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_63_2017
64/2017 2017-06-30 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz projektu "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz" zarz_wojta_64_2017
65/2017 2017-06-30 powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót zadanie pn: "Budowa drogi gminnej Antoniewo - Krucz" zarz_wojta_65_2017
66/2017 2017-06-30 zmiany Zarządzenia nr 57.2017 Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej zarz_wojta_66_2017
67/2017 2017-07-17 przyznania stypendium artystycznego zarz_wojta_67_2017
68/2017 2017-07-20

powołania komisji przetargowej zarz_wojta_68_2017

69/2017 2017-07-24

podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.06.2017r. zarz_wojta_69_2017

70/2017 2017-07-24

zmian w budżecie gminy 2017r. zarz_wojta_70_2017

71/2017 2017-07-24 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_71_2017
72/2017 2017-07-24 ustalenia stawek czyszu za lokale użytkowe zarz_wojta_72_2017
73/2017 2017-08-07 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_73_2017
74/2017 2017-08-07 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_74_2017
75/2017 2017-08-09 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_75_2017
76/2017 2017-08-08 powołania komisji do przejęcia lokalu położonego przy ulicy Podgórnej 3 zarz_wojta_76_2017
77/2017 2017-08-09 przyznania stypendium artystycznego zarz_wojta_77_2017
78/2017 2017-08-09 ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe zarz_wojta_78_2017
79/2017 2017-08-09 zatwierdzenia aktualizacji "Diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubasz" zarz_wojta_79_2017
80/2017 2017-08-18 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_80_2017
81/2017 2017-08-21 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zarz_wojta_81_2017
83/2017 2017-08-25 określenia procedur włączenia Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu do Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu zarz_wojta_83_2017
84/2017 2017-08-28 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2017 r. zarz_wojta_84_2017
85/2017 2017-08-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_85_2017
86/2017 2017-08-31 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_86_2017
87/2017 2017-08-31 zmian w budżecie gminy 2017r. zarz_wojta_87_2017
88/2017 2017-08-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_88_2017
89/2017 2017-09-11 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_89_2017
90/2017 2017-09-14 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_90_2017
91/2017 2017-09-14 powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego Dyrektora Przedszkola "Bajka" w Lubaszu zarz_wojta_91_2017
92/2017 2017-09-14 upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Przedszkola "Bajka" w Lubaszu do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lubasz zarz_wojta_92_2017
95/2017 2017-09-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_95_2017
96/2017 2017-09-29 zmian w budżecie gminy 2017r. zarz_wojta_96_2017
97/2017 2017-09-29 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_97_2017
98/2017 2017-10-02 wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Lubaszu zarz_wojta_98_2017
99/2017 2017-10-02 wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zarz_wojta_99_2017
100/2017 2017-10-02 ustalenia wykazu stanowisk pracy i tabeli norm przydziału środków ochrony indywidulanej, odzieży i obuwia dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Lubaszu zarz_wojta_100_2017
101/2017 2017-10-12 zmian w budżecie gminy 2017r. zarz_wojta_101_2017
102/2017 2017-10-12 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_102_2017
104/2017 2017-10-18 powołania zespołu negocjacyjnego w celu przeprowadzenia negocjacji zarz_wojta_104_2017
105/2017 2017-10-26 podania do publicznej wiadomosci informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01 do 30.09.2017r. zarz_wojta_105_2017
106/2017 2017-10-26 zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_106_2017
107/2017 2017-10-27 zmian w budżecie gminy 2017 r. zarz_wojta_107_2017
108/2017 2017-10-27 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_108_2017
109/2017 2017-11-07 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_109_2017
110/2017 2017-11-07 powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruczu zarz_wojta_110_2017
111/2017 2017-11-09 ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubasz zarz_wojta_111_2017
112/2017 2017-11-09 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_112_2017
114/2017 2017-11-10 ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu za dzień 11 listopada 2017 roku dnia wolnego zarz_wojta_114_2017
115/2017 2017-11-14 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_115_2017
116/2017 2017-11-15 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2018-2040 zarz_wojta_116_2017
117/2017 2017-11-15 przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok zarz_wojta_117_2017
118/2017 2017-11-15 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubasz zarz_wojta_118_2017
119/2017 2017-11-16 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_119_2017
120/2017 2017-12-04 ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe zarz_wojta_120_2017
121/2017 2017-12-07 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_121_2017
121/1/2017 2017-12-07 przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_121_1_2017
122/2017 2017-12-07 powołania zespołów do odbioru ilościowego i jakościowego zamówionego sprzętu w ramach projektu "Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz" zarz_wojta_122_2017
123/2017 2017-12-07 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_123_2017
124/2017 2017-12-14 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_124_2017
126/2017 2017-12-19 przekazania pozostałych środków trwałych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu - Biblioteka w Kruczu zarz_wojta_126_2017
127/2017 2017-12-19 zmiany zarządzenia nr 94.2017 zarz_wojta_127_2017
128/2017 2017-12-19 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_128_2017
129/2017 2017-12-19 zmian w budżecie gminy 2017 r. zarz_wojta_129_2017
130/2017 2017-12-27 ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu za dzień 06 stycznia 2018 roku dnia wolnego zarz_wojta_130_2017
131/2017 2017-12-27 składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubasz zarz_wojta_131_2017
132/2017 2017-12-29 przeprowadzenia inwentaryzacji zarz_wojta_132_2017
133/2017 2017-12-29 zmiany w planie rzeczowo - finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarz_wojta_133_2017
134/2017 2017-12-29 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_134_2017
136/2017 2017-12-29 przyjęcia planu kontroli zarządczej w Gminie Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_136_2017
137/2017 2017-12-29 przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020 zarz_wojta_137_2017
138/2017 2017-12-29 przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Lubaszu" zarz_wojta_138_2017
Dokumenty do pobrania:
zarz_wojta_138_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2019-11-06 11:46:20)
rozmiar pliku: 317.4Kb
zarz_wojta_137_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2019-11-06 09:54:45)
rozmiar pliku: 286.7Kb
zarz_wojta_136_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2019-11-06 09:54:16)
rozmiar pliku: 66.4Kb
zarz_wojta_5_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-01-18 13:43:07)
rozmiar pliku: 735.2Kb
zarz_wojta_1_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-01-24 10:44:42)
rozmiar pliku: 1.5Mb
zarz_wojta_2_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-01-24 10:44:56)
rozmiar pliku: 1.8Mb
zarz_wojta_4_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-01-24 10:45:11)
rozmiar pliku: 2.2Mb
zarz_wojta_6_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-01-24 10:45:24)
rozmiar pliku: 810.4Kb
zarz_wojta_7_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-01-31 13:17:16)
rozmiar pliku: 500.6Kb
zarz_wojta_8_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-01-31 13:17:34)
rozmiar pliku: 2.7Mb
zarz_wojta_9_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-01-31 13:18:37)
rozmiar pliku: 3.1Mb
zarz_wojta_10_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-02-21 09:02:11)
rozmiar pliku: 823Kb
zarz_wojta_11_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-02-21 09:02:25)
rozmiar pliku: 2.3Mb
zarz_wojta_12_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-02-21 09:02:38)
rozmiar pliku: 3.1Mb
zarz_wojta_13_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-02-21 09:02:53)
rozmiar pliku: 4.5Mb
zarz_wojta_14_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-02-21 09:03:10)
rozmiar pliku: 588.4Kb
zarz_wojta_15_2017
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-02-21 09:03:24)
rozmiar pliku: 1.5Mb
zarz_wojta_16_2017.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-03-29 10:38:11)
rozmiar pliku: 4.4Mb
zarz_wojta_17_2017.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-03-29 10:38:26)
rozmiar pliku: 1.3Mb
zarz_wojta_20_2017.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2017-03-29 10:38:41)
rozmiar pliku: 514.4Kb

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021