Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Prawo lokalne » Uchwały 2010
Szukaj

Prawo lokalne: Uchwały 2010

                

Nr uchwały z dnia w sprawie
Uchwała_XXV _277_2010 2010-03-04 zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz
Uchwała_XXV _278_2010 2010-03-04 wprowadzenia zmian w dokumencie pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz”
Uchwała_XXV _279_2010 2010-03-04 sprzedaży działki nr 1098/57 położonej w Lubaszu
Uchwała_XXV _280_2010 2010-03-04 sprzedaży działki nr 89/3 położonej w Lubaszu
Uchwała_XXV _281_2010
Uchwała_XXV _281_2010_załącznik
2010-03-04 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działki nr 193 położonej w obrębie wsi Kruteczek
Uchwała_XXV _282_2010 2010-03-04 wyrażenia zgody na użyczenie części działki Nr 780/26 o powierzchni 400m2 zabudowanej  płytą pod skate park położonej w Lubaszu przy ulicy Kościelnej 4
Uchwała_XXV _283_2010 2010-03-04 zmiany uchwały nr  XXIX/328/02 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 18 lipca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Lubasz na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Lubaszu
Uchwała_XXV _284_2010 2010-03-04 w sprawie  wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała_XXV _285_2010 2010-03-04 udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko – trzcianeckiemu
Uchwała_XXV _286_2010 2010-03-04 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
Uchwała_XXV _287_2010 2010-03-04 zaciągnięcia pożyczki
Uchwała_XXV_288_2010
uchwała_xxv_288_2010_uzasadnienie
uchwała_xxv_288_2010_zalacznik_01
uchwała_xxv_288_2010_zalacznik_02
uchwała_xxv_288_2010_zalacznik_03
uchwała_xxv_288_2010_zalacznik_04
uchwała_xxv_288_2010_zalacznik_05
uchwała_xxv_288_2010_zalacznik_06
uchwała_xxv_288_2010_zalacznik_07
uchwała_xxv_288_2010_zalacznik_08
uchwała_xxv_288_2010_zalacznik_09
uchwała_xxv_288_2010_zalacznik_10
uchwała_xxv_288_2010_zalacznik_11
2010-03-04 zmian w  budżecie gminy 2010 r.
Uchwała_XXV _289_2010 2010-03-04 wyrażenia stanowiska dotyczącego potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej w Klempiczu gm.Lubasz
uchwała_xxvi_290_2010 2010-04-29 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2009 rok
uchwała_xxvi_291_2010 2010-04-29 wyrażenia zgody na użytkowanie części działki Nr 593/3 zabudowanej salą wiejską położonej w Lubaszu przy ulicy Podgórnej 4 oraz części działki Nr 841/2 zabudowanej biblioteką położonej w Lubaszu przy ulicy
 Bolesława Chrobrego 35.
uchwała_xxvi_292_2010 2010-04-29 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na grunty rolne stanowiące własność Gminy Lubasz na kolejne 3 lata.
uchwała_xxvi_293_2010 2010-04-29 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
uchwała_xxvi_294_2010 2010-04-29 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
uchwała_xxvi_295_2010 2010-04-29 zmian w Statucie Gminy Lubasz
uchwała_xxvi_296_2010 2010-04-29 zmiany Uchwały Nr XXI/220/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
uchwała_xxvi_297_2010 2010-04-29 uchylenia uchwały nr XXI/219/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biwakowej w Lubaszu
uchwała_xxvi_298_2010 2010-04-29 sprzedaży działki nr 1172 położonej w Lubaszu
uchwała_xxvi_299_2010
uchwała_xxvi_299_2010_załączniki
2010-04-29 zmian w  budżecie gminy 2010 r.
uchwała_xxvi_300_2010 2010-04-29 trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywanego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
uchwała_xxvi_301_2010 2010-04-29 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubasz i jej jednostkom podległym.
uchwała_xxvii_302_2010 2010-05-28 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Lubaszu i zabezpieczenia roszczeń z tej umowy wynikających.
uchwała_xxviii_303_2010 2010-06-30 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nowej w Lubaszu
uchwała_xxviii_304_2010 2010-06-30 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w rejonie ulicy Stajkowskiej w Lubaszu.
uchwała_xxviii_305_2010 2010-06-30 sprzedaży działek nr 56/1, 56/9 i 56/10 położonych w Kamionce.
uchwała_xxviii_306_2010 2010-06-30 sprzedaży działki nr 35/4 położonej w Lubaszu
uchwała_xxviii_307_2010 2010-06-30 sprzedaży działki nr 257 położonej w Dębe.
uchwała_xxviii_308_2010 2010-06-30 sprzedaży działki nr 709/7 położonej w Lubaszu.
uchwała_xxviii_309_2010
uchwała_xxviii_309_2010_załącznik
2010-06-30 zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kamionka.
uchwała_xxviii_310_2010
uchwała_xxviii_310_2010_załącznik
2010-06-30 zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Nowina.
uchwała_xxviii_311_2010
uchwała_xxviii_311_2010_załącznik
2010-06-30 zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Prusinowo.
uchwała_xxviii_312_2010
uchwała_xxviii_312_2010_załącznik
2010-06-30 zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jędrzejewo.
uchwała_xxviii_313_2010 2010-06-30 regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Lubasz.
uchwała_xxviii_314_2010 2010-06-30 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na grunty rolne stanowiące własność Gminy Lubasz do 3 lat.
uchwała_xxviii_315_2010 2010-06-30 ustanowienia prawa nieodpłatnej służebności przesyłu na części działki Nr 1061/1 położonej w Lubaszu w związku z lokalizacją stacji transformatorowej
uchwała_xxviii_316_2010 2010-06-30 ustanowienia prawa nieodpłatnej służebności przesyłu na części działki Nr 35/5 położonej w Lubaszu w związku z lokalizacją stacji transformatorowej
uchwała_xxviii_317_2010 2010-06-30 uchylenia Uchwał Nr XXI/220/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz Nr XXVI/296/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie jej zmiany.
uchwała_xxviii_318_2010 2010-06-30 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze danego roku
uchwała_xxviii_319_2010 2010-06-30 zaciągnięcia kredytu.
uchwała_xxviii_320_2010
uchwała_xxviii_320_2010_zalacznik_01
uchwała_xxviii_320_2010_zalacznik_02
uchwała_xxviii_320_2010_zalacznik_03
uchwała_xxviii_320_2010_zalacznik_04
uchwała_xxviii_320_2010_zalacznik_05
uchwała_xxviii_320_2010_zalacznik_06
uchwała_xxviii_320_2010_zalacznik_07
uchwała_xxviii_320_2010_zalacznik_08
uchwała_xxviii_320_2010_zalacznik_09
uchwała_xxviii_320_2010_zalacznik_10
2010-06-30 zmian w budżecie gminy 2010 r.
uchwała_xxix_321 2010-09-09 zbycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Jędrzejewo.
uchwała_xxix_322
uchwała_xxix_322_zalacznik1
2010-09-09 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 1260 położonej w Lubaszu.
uchwała_xxix_323
uchwala_xxix_323_zalacznik1
2010-09-09 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Biwakowej w Lubaszu
uchwała_xxix_324 2010-09-09 wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 168/2 w Jędrzejewie dla zachowania ciągu drogi powiatowej nr 1350P
uchwała_xxix_325 2010-09-09 ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego
uchwała_xxix_326 2010-09-09 wyrażenia akceptacji co do planowanego przekształcenia zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
uchwała_xxix_327 2010-09-09 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
uchwała_xxix_328
uchwała_xxix_328_2010_zal1_cz1
uchwała_xxix_328_2010_zal1_cz2
uchwała_xxix_328_2010_zal1_cz3
uchwała_xxix_328_2010_zal1_cz4
2010-09-09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stajkowo.
uchwała_xxix_329
uchwała_xxix_329_2010_zal1_cz1
uchwała_xxix_329_2010_zal1_cz2
uchwała_xxix_329_2010_zal1_cz3
uchwała_xxix_329_2010_zal1_cz4
2010-09-09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo.
uchwała_xxix_330
uchwała_xxix_330_2010_zal1
2010-09-09 zmiany Planu Odnowy Miejscowości Lubasz.
uchwała_xxix_331_2010 2010-09-09 zaciągania zabowiązań
uchwała_xxix_332_2010 2010-09-09 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
uchwała_xxix_333_2010 2010-09-09 zaciągnięcia kredytu
uchwała_xxix_334_2010 2010-09-09 zaciągnięcia pożyczki
uchwała_xxix_335_2010
uchwała_xxix_335_2010_załącznik_01
uchwała_xxix_335_2010_załącznik_02
uchwała_xxix_335_2010_załącznik_03
uchwała_xxix_335_2010_załącznik_04
uchwała_xxix_335_2010_załącznik_05
uchwała_xxix_335_2010_załącznik_06
uchwała_xxix_335_2010_załącznik_07
uchwała_xxix_335_2010_załącznik_08
uchwała_xxix_335_2010_załącznik_09
uchwała_xxix_335_2010_załącznik_10
2010-09-09 zmian w budżecie gminy 2010 r.
uchwała_xxx_336_2010 2010-11-10 obniżenia ceny skupu żyta stawiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
uchwała_xxx_337_2010 2010-11-10 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwała_xxx_338_2010 2010-11-10 zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
uchwała_xxx_339_2010 2010-11-10 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała_xxx_340_2010 2010-11-10 określenia wysokości stawek, poboru opłaty od posiadania psów, terminu płatności , ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
uchwała_xxx_341_2010 2010-11-10 uchylenia uchwały nr XXIII/250/09 z dnia 12 listopada 2009 roku dotyczącej zastosowania zwolnień w podatku od środków transportowych
uchwała_xxx_342_2010 2010-11-10 ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej opłaty
uchwała_xxx_343_2010 2010-11-10 określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz
uchwała_xxx_344_2010 2010-11-10 przyjęcia Programu współpracy samorządu gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
uchwała_xxx_345_2010 2010-11-10 zasad przyznawania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
uchwała_xxx_346_2010 2010-11-10 udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Lubaszu na wykonanie prac konserwatorskich przy ambonie w kościele w Lubaszu
uchwała_xxx_347_2010 2010-11-10 udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Lubaszu na wykonanie prac konserwatorskich w kościele w Lubaszu
uchwała_xxx_348_2010 2010-11-10 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
uchwała_xxx_349_2010 2010-11-10 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na 2010 rok
uchwała_xxx_350_2010 2010-11-10 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok
uchwała_xxx_351_2010 2010-11-10 zmian w statucie sołectwa Sokołowo
uchwała_xxx_352_2010 2010-11-10 udzielenia pomocy finansowej dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego
uchwała_xxx_353_2010 2010-11-10 określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej przyznawanej nauczycielom oraz warunków ich przyznawania
uchwała_xxx_354_2010 2010-11-10 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego w gminie Lubasz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
uchwała_xxx_355_2010
uchwała_xxx_355_2010_zał_01
uchwała_xxx_355_2010_zał_02
uchwała_xxx_355_2010_zał_03
uchwała_xxx_355_2010_zał_04
uchwała_xxx_355_2010_zał_05
uchwała_xxx_355_2010_zał_06
uchwała_xxx_355_2010_zał_07
uchwała_xxx_355_2010_zał_08
uchwała_xxx_355_2010_zał_09
2010-11-10 zmian w budżecie gminy 2010 r.
uchwała_xxx_356_2010 2010-11-10 zaciągnięcia pożyczki
uchwała_i_01_2010 2010-11-29 stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  w Lubaszu
uchwała_i_02_2010 2010-11-29 określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Lubaszu
uchwała_i_03_2010 2010-11-29 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Lubaszu
uchwała_i_04_2010 2010-11-29 wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w Lubaszu
uchwała_i_05_2010 2010-11-29 ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Lubaszu
uchwała_ii_06_2010 2010-12-02 stwierdzenia przyjęcia ślubowania Wójta Gminy Lubasz
uchwała_iii_07_2010 2010-12-14 wskazania wiceprzewodniczącego rady gminy dokonującego czynności związanych z podróżą służbową dla przewodniczącego rady gminy.
uchwała_iii_08_2010 2010-12-14 zaciągnięcia kredytu
uchwała_iii_09_2010
uchwała_iii_09_2010_załączniki
2010-12-14 zmian w budżecie gminy 2010r.
uchwała_iii_10_2010 2010-12-14 określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubasz
uchwała_iii_11_2010 2010-12-14 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
uchwała_iv_12_2010 2010-12-28 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2011-2025
uchwała_iv_13_2010
uchwała_iv_13_2010_załączniki
2010-12-28 budżetu na 2011 rok.
uchwała_iv_14_2010 2010-12-28 zmiany uchwał: XXV/287/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 4 marca 2010r. i nr XXX/356/2010 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
uchwała_iv_15_2010
uchwała_iv_15_2010_załączniki
2010-12-28 zmian w budżecie gminy 2010 r.
uchwała_iv_16_2010 2010-12-28 powołania przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Gminy Lubasz w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile.
uchwała_iv_17_2010 2010-12-28 zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Lubasz.
uchwała_iv_18_2010 2010-12-28 wskazania przedstawiciela Gminy Lubasz do Rad Społecznych działających przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i przy Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance
uchwała_iv_19_2010 2010-12-28 zmiany uchwały Rady Gminy w Lubaszu z dnia 10 listopada 2010 roku Nr XXX/337/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
uchwała_iv_20_2010 2010-12-28 uchylenia uchwały nr XXX/ 352/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 10 listopada 2010 roku.
uchwała_iv_21_2010 2010-12-28 przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Lubaszu na 2011 rok

Dokumenty do pobrania:
uchwala_iv_21_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:51:54)
rozmiar pliku: 15.6Kb
uchwala_iv_20_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:51:39)
rozmiar pliku: 12.7Kb
uchwala_iv_19_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:51:23)
rozmiar pliku: 16.9Kb
uchwala_iv_18_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:51:09)
rozmiar pliku: 11.7Kb
uchwala_iv_17_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:50:56)
rozmiar pliku: 11.2Kb
uchwala_iv_16_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:50:41)
rozmiar pliku: 11.4Kb
uchwala_iv_15_2010_zalaczniki
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:50:11)
rozmiar pliku: 821.8Kb
uchwala_iv_15_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:49:44)
rozmiar pliku: 24.3Kb
uchwala_iii_11_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:49:26)
rozmiar pliku: 31.1Kb
uchwala_iii_10_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:49:11)
rozmiar pliku: 11.1Kb
uchwala_iii_09_2010_zalaczniki
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:46:22)
rozmiar pliku: 1.3Mb
uchwala_iii_09_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:45:47)
rozmiar pliku: 257.5Kb
uchwala_iii_08_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:45:29)
rozmiar pliku: 67.1Kb
uchwala_iii_07_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:45:14)
rozmiar pliku: 11.7Kb
uchwala_ii_06_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:44:57)
rozmiar pliku: 8.9Kb
uchwala_i_05_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:44:42)
rozmiar pliku: 10Kb
uchwala_i_04_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:44:21)
rozmiar pliku: 9.2Kb
uchwala_i_03_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:44:06)
rozmiar pliku: 8.3Kb
uchwala_i_02_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:43:51)
rozmiar pliku: 8.7Kb
uchwala_i_01_2010
(wprowadził: Tomasz Lipski 2011-01-13 10:43:34)
rozmiar pliku: 8.4Kb

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021